Wystawy

Organizacją wystaw na szeroką skalę biblioteka mogła się zająć dopiero od roku 1995, kiedy to udało się jej uzyskać nowy, obszerny lokal przy ulicy Narutowicza 10. Prezentowane przez trzebińską bibliotekę ekspozycje można podzielić na 5 kategorii:


Należą do nich przede wszystkim ekspozycje upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz rocznice literackie, a także wystawy pokonkursowe (zob. KONKURSY), pomyślane jako prezentacja prac plastycznych, nagrodzonych w konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę - samodzielnie, bądź też we współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi z terenu Trzebini.

Do ciekawszych ekspozycji okolicznościowych organizowanych w ostatnich latach należały: „Polskie i obce konstytucje” (maj 2001), „Witaj majowa jutrzenko...” (maj 2004), „Powstanie Warszawskie” (sierpień 2004), „...Była Polska od pierwszego” (listopad 2004), „Zaczęło się w Gdańsku...” (sierpień 2005 - z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”) oraz „Pontyfikat, który odmienił oblicze Ziemi” (listopad 2003) - wystawa zorganizowana przy współpracy trzebińskiej parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła, dokumentująca 25 lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II, na której znalazł się bogaty zbiór fotografii, widokówek, kart pocztowych, znaczków, monet, książek, a także innych dokumentów związanych z osobą naszego Wielkiego Rodaka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWYCH TALENTÓW
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. ADAMA ASNYKA W TRZEBINI


Organizowane zwykle w oparciu o fotografie i dokumenty wypożyczane przez bibliotekę od instytucji i osób prywatnych. Do ważniejszych inicjatyw tego rodzaju należy zaliczyć wystawę „Generałowie Ziemi Krakowskiej XX w.” ze zbiorów Zbigniewa Ruszela i Ryszarda Jakubowskiego (kwiecień/maj 1999), a także prezentowane cyklicznie na terenie Trzebini i Młoszowej ekspozycje poświęcone działalności ks. hm. Mariana Luzara oraz historii harcerstwa na Ziemi Trzebińskiej (czerwiec 1995, wrzesień/październik 2003, wrzesień 2004). Wspomniany cykl wystaw biblioteka zorganizowała przy współpracy z parafią św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Komendą Hufca ZHP w Trzebini. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się fotografie, brewiarz i legitymacja księdza Luzara, obraz Alfreda Bierawy przedstawiajšcy jego osobę, a także stare kroniki harcerskie. Ostatnia ekspozycja pamiątek luzarowskich została zorganizowana dla uczczenia 80-lecia harcerstwa w Trzebini (2004 r.).

W organizację wystaw dokumentujących historię naszego regionu włączyła się równiez filia biblioteczna w Młoszowej. W maju 2004 r. na terenie młoszowskiego pałacu zorganizowano wystawy. Ekspozycje te - zatytułowane „Historia zamku w Młoszowej”, „Rynek Trzebini wczoraj i dziś”.

„Szlakiem zielonych pereł Trzebini” oraz „Kapliczki Ziemi Trzebińskiej” - przygotowane zostały przy współpracy Joanny Brzózki, Piotra Grzegorzka oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”. Omawiając tę kategorię wystaw wypada też wspomnieć o ekspozycji poświęconej obozom hitlerowskim na terenie Trzebini (kwiecień 1998) - którą odwiedzały nawet zorganizowane grupy młodzieży szkolnej - a także o wystawie pokonkursowej „Moja miejscowość w Polsce i Europie”, stanowiącej efekt współpracy biblioteki z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini. Wernisażowi tej ostatniej wystawy ( 13 czerwca 2003) towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i wręczenie nagród.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWYCH TALENTÓW
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. ADAMA ASNYKA W TRZEBINI

 


 

W tej kategorii ważne miejsce zajmują, organizowane w latach 1996-1997, wystawy ekslibrisu - niewielkiej, związanej z książką formy graficznej. Na terenie trzebińskiej biblioteki swoje ekslibrisy prezentowali: Leszek Frey-Witkowski - nauczyciel i bibliotekarz ze Świebodzina, uczestnik wielu krajowych i zagranicznych ekspozycji oraz Stefan Bukowski - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od masażu i akupresury. Podczas wernisaży słowo wstępne wygłosił Andrzej Znamierowski, kierujący Galerią Ekslibrisu przy Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie.

Biblioteka im. Adama Asnyka w Trzebini nie ustawała też w promowaniu własnej działalności, zarówno w środowisku lokalnym (wystawa „50 i jeden rok z naszymi czytelnikami 1949-2000”), jak i w środowisku polonijnym zaprzyjaźnionego z Trzebinią francuskiego miasta Billy-Montigny (wystawa „Kultura polska”, zorganizowana w oparciu o zbiory własne biblioteki i prezentowana w Centre Socio-Culturel Pablo Picasso, w październiku 1996 r.). Ta ostatnia ekspozycja była zresztą formą „rewizyty”, gdyż stanowiła odpowiedź na wystawę „Kultura francuska”, która w kwietniu 1996 roku gościła na terenie trzebińskiej placówki. Literaturę francuską przybliżała też czytelnikom wystawa pod hasłem „Refleksja nad życiem i twórczością Honoré de Balzac”, zorganizowana w okresie Dni Kultury Francuskiej w Trzebini (grudzień 1999, materiały udostępnione przez Konsulat Francji w Krakowie), zaś z literaturę dziecięcą Danii prezentowała ekspozycja skierowana do dzieci i młodzieży, a sprowadzona do naszego miasta dzięki współpracy - z działającą jeszcze wówczas - Biblioteką Wojewódzką w Katowicach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWYCH TALENTÓW
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. ADAMA ASNYKA W TRZEBINI


Do najważniejszych wystaw w tej kategorii należały niewątpliwie ekspozycje przygotowane przy współpracy z miejscowym Związkiem Filatelistów (czerwiec i listopad 1999 oraz październik 2001), na których można było podziwiać bogate zbiory znaczków i kart pocztowych, etykiet zapałczanych, kart telefonicznych, banknotów i monet, a także cykl przedwojennych widokówek z wizerunkiem miasta Trzebini.

Równie ważną inicjatywą była prezentacja dorobku lokalnych pasjonatów fotografii: Andrzeja Kostki „Szlakiem Orlich Gniazd” (cz.. I - lipiec/wrzesień 1999, cz. II - październik/listopad 1999), Jacka Kosobudzkiego (styczeń 1998), Joanny Trębacz (luty 1999), czy też Anety Łaszkiewicz - absolwentki Policealnego Studium Fotograficznego w Katowicach-Piotrowicach ( luty/kwiecień 2000).

Do kategorii wystaw hobbystycznych należałoby też zaliczyć ekspozycje dokumentujące pasje życiowe, w tym wystawy przygotowane przy współpracy Komendy Hufca ZHP w Trzebini - „Jerzy Kukuczka, himalaista, ojciec, przyjaciel” oraz „Szare namiotowe płótna łączą nas” (o obozach harcerskich). W maju 2000 r. została zorganizowana - w Sali Prelekcyjnej biblioteki - wystawa, stanowiąca rodzaj prezentacji zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych („Nowa Szkoła”), a także najnowszej oferty książkowej Wydawnictwa „Kleks” oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Wspomniana prezentacja skierowana była do nauczycieli, jak również rodziców, a towarzyszył jej kiermasz książek. Należy też nadmienić, że placówka centralna udostępnia hol biblioteczny na prezentacje produktów kosmetycznych, którym towarzyszą czasem pokazy makijażu.


Pomysł na eksponowanie prac lokalnych twórców w trzebińskiej bibliotece zrodził się w latach 1994-1995, kiedy to ogłoszone przez naszą placówkę konkursy - na plakat z okazji 50 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz plakaty o tematyce antyalkoholowej - zaowocowały dużą ilością ciekawych prac plastycznych, udostępnionych szerszej publiczności w formie wystaw pokonkursowych. Pracownicy biblioteki dostrzegli wówczas, że Trzebinia posiada wielu utalentowanych mieszkańców, których twórczość mogłaby być przedstawiona naszym czytelnikom w formie indywidualnych wystaw. Z czasem idea ta rozszerzyła się również na twórców spoza Trzebini i objęła swoim zasięgiem zarówno artystów profesjonalnych - często mających na swoim koncie szereg wystaw krajowych i zagranicznych - jak też osoby uzdolnione artystycznie (skupione zwykle w stowarzyszeniach artystów nieprofesjonalnych), czy wreszcie uzdolnioną plastycznie młodzież ze szkół podstawowych i średnich.

W grypie plastyków-profesjonalistów, wystawiających swe prace w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini należy wymienić Roberta Kasprzyka, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (wystawa: luty 1998), Krzysztofa Łozowskiego, absolwenta cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach (wyst.: listopad/grudzień 1998), Agatę Tabor, nauczycielkę plastyki, specjalizującą się w malarstwie na szkle (wyst.: grudzień 1998), Stanisławę Wojtynę, absolwentkę Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu (wyst.: maj/czerwiec 2005), Barbarę Szmiel, absolwentkę Nauczycielskiego Studium Wychowania Plastycznego w Rybniku (wyst.: maj/czerwiec 2005), Aretę Pierzchałę-Kaczanowską (nauczycielkę plastyki) a także Jagodę Aszkowską, pobierającą nauki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie Pani Aszkowska jako jedyna w rodzinie Brzósków i Ostrowskich kształci swe talenty profesjonalnie. Pozostali członkowie rodziny - również inicjator „rodzinnej wystawy” w bibliotece, Janusz Ostrowski - traktują malarstwo jedynie jako swoje życiowe hobby.

Do utalentowanych nieprofesjonalistów i pasjonatów, których prace można było podziwiać wystawach w trzebińskiej bibliotece należš również : Stanisław Wojtas (malarstwo), Wanda Sucharek (malarstwo), Stanisław Lulkowski (rzeźba), Zbigniew Krawiec (malarstwo), Romualda Więczkowska (rękodzieło artystyczne), Zofia Tomaszkiewicz (malarstwo, haft), Alina Wartalska (serwety i serwetki), Jan Mitka (rzeźba), Grażyna Kłosowska (haft), Katarzyna Chwalisz (malarstwo, zdobnictwo artystyczne naczyń użytkowych), Irena Bulla (malarstwo), Józefa Momot (malarstwo), Leszek Kuczera (rzeźba), Andrzej Majkut (rzeźba), Małgorzata Płachta (hafty krzyżykowe), Alfreda Tekielak (hafty kaszubskie), Jolanta Koryczan (hafty richelieu), Barbara Rojek (rękodzieło, hafty).

W czerwcu 2003 roku na terenie Miejskiej Biblioteki Publiczej im. A Asnyka w Trzebini powstała Galeria „PEGAZ”. Tytułowy „Pegaz” jest znakiem rozpoznawczym twórców zrzeszonych w krakowskim stowarzyszeniu „Ars Populi”, w którego skład wchodzą: Barbara Adamczyk, Andrzej Kalita, Mirosław Lulkowski, Jan Mitka, Renata Śliwa i Katarzyna i Ryszard Uziel oraz Stanisław Wojtas. W latach 2003-2005 twórcy ci prezentowali w bibliotece swe prace, zarówno w formie wystaw indywidualnych, jak i zbiorowych („Pejzaże”- marzec 2004, „Morskie opowieści” -październik/listopad 2003). Zaprosili też do udziału w wystawach zbiorowych twórców (np. Annę Borycką, Ewę Buczyńską , Józefa Pawlika, Andrzeja Radzkiego, Ryszarda Szklarczyka, Antoniego Korycika, Franciszka Mleczkę, Kazimierza Szuszczewicza). Większość artystów prezentujących swe prace w bibliotecznej galerii „Pegaz” pochodzi z terenu Trzebini, Chrzanowa, Libiąża - część z nich działa w różnych stowarzyszeniach i grupach plastycznych (np. w libiąskiej grupie „Kanon” czy oświęcimskiej grupie „Na Zamku”). Trzebińska biblioteka gościła też w swoich murach grafikę komputerową Piotra Tuszyca, Beaty Ubik, Marty Pliszki, Anny Hoffman i Katarzyny Trębacz.

Biblioteka stara się też promować uzdolnione „młode talenty”, angażując do współpracy miejscowych nauczycieli wychowania plastycznego - najlepiej znających swoich uczniów. Na terenie biblioteki prezentowano prace dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich - Agnieszki Rozmus , Anny Kurdziel, Agnieszki Michty, Zuzanny Michniewicz, Marty Filipek, Daniela Bronowickiego, Kamili Stokowiec, a także wystawę zbiorową uczennic gimnazjum nr 3 w Trzebini i ekspozycję prac wychowanków Fundacji im. Brata Alberta .

W latach 1995-1999 koordynacją imprez bibliotecznych w placówce centralnej zajmowała się Iwona Grabowska, począwszy od roku 1999 funkcję koordynatora pełni Gabriela Maria Smółka. Osoby pragnące wystawić swe prace na terenie Miejskiej Biblioteki w Trzebini proszone są o wcześniejszy kontakt z koordynatorem w celu ustalenia terminu i zakresu tematycznego wystawy.

Jesteś tutaj: Start Wystawy