Wystawy - promujące twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych

Pomysł na eksponowanie prac lokalnych twórców w trzebińskiej bibliotece zrodził się w latach 1994-1995, kiedy to ogłoszone przez naszą placówkę konkursy - na plakat z okazji 50 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz plakaty o tematyce antyalkoholowej - zaowocowały dużą ilością ciekawych prac plastycznych, udostępnionych szerszej publiczności w formie wystaw pokonkursowych. Pracownicy biblioteki dostrzegli wówczas, że Trzebinia posiada wielu utalentowanych mieszkańców, których twórczość mogłaby być przedstawiona naszym czytelnikom w formie indywidualnych wystaw. Z czasem idea ta rozszerzyła się również na twórców spoza Trzebini i objęła swoim zasięgiem zarówno artystów profesjonalnych - często mających na swoim koncie szereg wystaw krajowych i zagranicznych - jak też osoby uzdolnione artystycznie (skupione zwykle w stowarzyszeniach artystów nieprofesjonalnych), czy wreszcie uzdolnioną plastycznie młodzież ze szkół podstawowych i średnich.

W grypie plastyków-profesjonalistów, wystawiających swe prace w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini należy wymienić Roberta Kasprzyka, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (wystawa: luty 1998), Krzysztofa Łozowskiego, absolwenta cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach (wyst.: listopad/grudzień 1998), Agatę Tabor, nauczycielkę plastyki, specjalizującą się w malarstwie na szkle (wyst.: grudzień 1998), Stanisławę Wojtynę, absolwentkę Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu (wyst.: maj/czerwiec 2005), Barbarę Szmiel, absolwentkę Nauczycielskiego Studium Wychowania Plastycznego w Rybniku (wyst.: maj/czerwiec 2005), Aretę Pierzchałę-Kaczanowską (nauczycielkę plastyki) a także Jagodę Aszkowską, pobierającą nauki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie Pani Aszkowska jako jedyna w rodzinie Brzósków i Ostrowskich kształci swe talenty profesjonalnie. Pozostali członkowie rodziny - również inicjator „rodzinnej wystawy” w bibliotece, Janusz Ostrowski - traktują malarstwo jedynie jako swoje życiowe hobby.

Do utalentowanych nieprofesjonalistów i pasjonatów, których prace można było podziwiać wystawach w trzebińskiej bibliotece należš również : Stanisław Wojtas (malarstwo), Wanda Sucharek (malarstwo), Stanisław Lulkowski (rzeźba), Zbigniew Krawiec (malarstwo), Romualda Więczkowska (rękodzieło artystyczne), Zofia Tomaszkiewicz (malarstwo, haft), Alina Wartalska (serwety i serwetki), Jan Mitka (rzeźba), Grażyna Kłosowska (haft), Katarzyna Chwalisz (malarstwo, zdobnictwo artystyczne naczyń użytkowych), Irena Bulla (malarstwo), Józefa Momot (malarstwo), Leszek Kuczera (rzeźba), Andrzej Majkut (rzeźba), Małgorzata Płachta (hafty krzyżykowe), Alfreda Tekielak (hafty kaszubskie), Jolanta Koryczan (hafty richelieu), Barbara Rojek (rękodzieło, hafty).

W czerwcu 2003 roku na terenie Miejskiej Biblioteki Publiczej im. A Asnyka w Trzebini powstała Galeria „PEGAZ”. Tytułowy „Pegaz” jest znakiem rozpoznawczym twórców zrzeszonych w krakowskim stowarzyszeniu „Ars Populi”, w którego skład wchodzą: Barbara Adamczyk, Andrzej Kalita, Mirosław Lulkowski, Jan Mitka, Renata Śliwa i Katarzyna i Ryszard Uziel oraz Stanisław Wojtas. W latach 2003-2005 twórcy ci prezentowali w bibliotece swe prace, zarówno w formie wystaw indywidualnych, jak i zbiorowych („Pejzaże”- marzec 2004, „Morskie opowieści” -październik/listopad 2003). Zaprosili też do udziału w wystawach zbiorowych twórców (np. Annę Borycką, Ewę Buczyńską , Józefa Pawlika, Andrzeja Radzkiego, Ryszarda Szklarczyka, Antoniego Korycika, Franciszka Mleczkę, Kazimierza Szuszczewicza). Większość artystów prezentujących swe prace w bibliotecznej galerii „Pegaz” pochodzi z terenu Trzebini, Chrzanowa, Libiąża - część z nich działa w różnych stowarzyszeniach i grupach plastycznych (np. w libiąskiej grupie „Kanon” czy oświęcimskiej grupie „Na Zamku”). Trzebińska biblioteka gościła też w swoich murach grafikę komputerową Piotra Tuszyca, Beaty Ubik, Marty Pliszki, Anny Hoffman i Katarzyny Trębacz.

Biblioteka stara się też promować uzdolnione „młode talenty”, angażując do współpracy miejscowych nauczycieli wychowania plastycznego - najlepiej znających swoich uczniów. Na terenie biblioteki prezentowano prace dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich - Agnieszki Rozmus , Anny Kurdziel, Agnieszki Michty, Zuzanny Michniewicz, Marty Filipek, Daniela Bronowickiego, Kamili Stokowiec, a także wystawę zbiorową uczennic gimnazjum nr 3 w Trzebini i ekspozycję prac wychowanków Fundacji im. Brata Alberta .

W latach 1995-1999 koordynacją imprez bibliotecznych w placówce centralnej zajmowała się Iwona Grabowska, począwszy od roku 1999 funkcję koordynatora pełni Gabriela Maria Smółka. Osoby pragnące wystawić swe prace na terenie Miejskiej Biblioteki w Trzebini proszone są o wcześniejszy kontakt z koordynatorem w celu ustalenia terminu i zakresu tematycznego wystawy.

Jesteś tutaj: Start Wystawy