Wieczory poezji

„Wieczory poezji” pojawiły się w bibliotece w latach 2003-2004. Pierwszą tego typu inicjatywą był „Poranek z poezją patriotyczną”, zorganizowany w dniu 7 listopada 2003 r. - z okazji 85 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przed publicznością wystąpiła młodzież Gimnazjum nr 1 w Trzebini. Widownię stanowili młodsi koledzy „artystów”, czyli młodzież i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, a także przedstawicie władz miejskich i oświatowych oraz mieszkańcy Trzebini.

W roku 2004 w Sali Prelekcyjnej MBP zagościła poezja naszego Wielkiego Rodaka - Jana Pawła II. Recytacji wierszy składających się na „Tryptyk rzymski”( „Strumień”, „Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej”, „Wzgórze w krainie Moria”), towarzyszyła możliwość nabycia publikacji.

Jesteś tutaj: Start Wieczory poezji