Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczne stanowią jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji na temat zasad funkcjonowania biblioteki centralnej, jej agend oraz filii bibliotecznych. Ponadto, wyrabiają w młodych użytkownikach nawyk posługiwania się katalogami bibliotecznymi (alfabetycznym i rzeczowym - a także ich formą zautomatyzowaną), prezentują wszystkie dostępne w naszej bibliotecemożliwości uzyskiwaniapotrzebnych informacji (książka, prasa, stanowiska internetowe, wypożyczanie międzybiblioteczne), a przede wszystkim umożliwiają zapoznanie się z topografią biblioteki - dzięki czemu czytelnik będzie mógł bezbłędnie odnaleźćwłaściwą agendę, dysponującą potrzebnymimu w danym momencie informacjami.

O korzyściach tych wiedzą dobrze nauczyciele większości okolicznych szkół różnych typów - którzy przeprowadzenie lekcji bibliotecznych powierzają naszej placówce. Współpracujemy w tym zakresie z okolicznymi przedszkolami, szkołamipodstawowymi z terenu Trzebini (S.P. nr 8, 6, 4, 3), Psar , Czyżówki i Bolęcina,ze szkołami gimnazjalnymiw Trzebini i Płazie, a także z Liceum Ogólnokształcącym w Sierszy.

Informujemy wszystkich nauczycieli, którzy jeszcze nie korzystali z naszych usług, że Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini prowadzi nieodpłatnie lekcje z przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dla dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej, dostosowując program lekcji do możliwości percepcyjnych słuchaczy. Istnieje też możliwość szczegółowego uzgodnienia tematyki lekcji bibliotecznej (Np. posługiwanie się katalogami bibliotecznymi oraz zasady UKD, korzystanie z wydawnictw informacyjnych, czy też korzystanie z Internetu).

Nauczycieli zainteresowanych naszą ofertą prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami biblioteki - w celu ustaleniu dokładnej daty i godziny. Pragniemy też, aby uczniom towarzyszyli opiekunowie wyznaczeni przez szkołę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Z NASZĄ BIBLIOTEKĄ

Jesteś tutaj: Start Lekcje biblioteczne