Konkursy

Konkursy są formą działalności kulturalno-oświatowej biblioteki, mającą na celu zaktywizowanie lokalnego środowiska ( szczególnie dzieci oraz młodzieży) a także wypromowanie osób mających talenty plastyczne, literackie, recytatorskie i inne- bądź też posiadających rozległą wiedzę z objętej konkursem dziedziny.


W roku 1994 Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs na plakat związany z przypadającą wówczas 50 rocznicą Powstania Warszawskiego. Laureatami tegoż konkursu (nagrody książkowe) zostali: Renata Trojak, Barbara Trojak i Anna Prostak.

W kolejnych latach biblioteka ogłosiła dwie edycje konkursu na plakat poświęcony problemowi alkoholu w rodzinie (lata 1994-1995). Konkursten był częścią programu antyalkoholowego gminy Trzebinia. W pierwszej edycji konkursu (czerwiec-sierpień 1994 r.) przy ocenie prac nie brano pod uwagę kategorii wiekowej i nagrodzono bądź wyróżniono następujących uczestników: Barbarę Trojak, Beatę Sommerfeld, Annę Prostak, Renatę Kot, Magdalenę Koryczan, Martę Pamułę, Patrycję Potępa, Zofię Trojak i Artura Pudzianowskiego.

W drugiej edycji konkursu antyalkoholowego (maj-czerwiec 1995) utworzono dwie kategorie wiekowe. W grupie „do lat 14-u” nagrody otrzymali:Anna Bobula (I miejsce), Anna Bernaśi Magdalena Wrona (II nagroda -ex equo), Natalia Fortuna(III nagroda). W kategorii „od lat 15-u” nagrody uzyskali: Joanna Pabis (I miejsce), Magdalena Warzecha (II nagroda), Anna Kawecka (III nagroda).

Ważnym wydarzeniem był ogłoszony w 1996 r. konkurs na Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini. Ekslibrisy lub ich projekty wykonane w dowolnej technice dostarczyło 125 osób, które zgłosiły do konkursu 200 prac plastycznych. Nagrodę Główną Dyrektora Biblioteki otrzymała Wioletta Michalec z Myślachowic. Jury przyznało ponadto 6 nagród równorzędnych w kilku kategoriach: Sylwia Kędziora - za zestaw prac plastycznych, Dorota Grabowska - za zastosowanie oryginalnej techniki graficznej, Marta Dworak - za zastosowanie techniki collage i zestaw projektów, Piotr Paweł Ludwikowski - za pomysł ekslibrisu jako zakładki do książki, Violetta Mendyk - za akcent prorodzinny w ekslibrisiei Marika Szuba - za żart w ekslibrisie. Wyróżnieniami specjalnymi zostali też uhonorowani: Marcin Wojsa, Agnieszka Żbik, Barbara Trojak, Katarzyna Bator, Magdalena Dudek, Marzena Woch, Katarzyna Filar, Inga Niedzielska, Dariusz Dubiel, Karolina Kowalczyk oraz Katarzyna Holeczko. Całość prac konkursowych była prezentowana już w nowym lokalu biblioteki (na terenie Czytelni Czasopism). Nagrodom towarzyszyły dyplomy, wykonane przez plastyczkę z Babic - Elżbietę Krawczyk. Podczas wernisażu (22 listopada 1996 r.) swoją wiedzą na temat ekslibrisu dzielił się ze słuchaczami pan Andrzej Znamirowski z krakowskiej Galerii Ekslibrisu DK „Podgórze”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini zachęcała również swoich czytelników do uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez inne instytucje. W tym ostatnim przypadku biblioteka trzebińska była jedynie pośrednikiem, organizującym warsztaty oraz zbierającym i wysyłającym prace plastyczne - niektórym z naszych czytelników (np. Barbara Trojak, Miłosz Celadyn) udawało się zdobywać w tych konkursach nagrody i wyróżnienia.

W 1999 roku, w ramach obchodów 50-lecia MBP w Trzebini ogłoszono konkurs na logo biblioteki. Wpłynęło 135 prac (od 32 uczestników). Każdy projekt otrzymywał swój numer identyfikacyjny (tak aby prace mogły być oceniane anonimowo), a osoba odpowiedzialna za przygotowanie prac do oceny nie brała udziału w późniejszych obradach jury konkursowego - w skład którego wchodzili plastycy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Trzebinii biblioteki. Po podliczeniu wyników okazało się, że konkurs na logo biblioteki wygrała praca z numerem 52 - autorstwa Katarzyny Godyń z Trzebini. Wysoką punktację uzyskała także praca z numerem 92, której autorką okazała się być pani Agata Tabor. Uroczyste zakończenie konkursu z wręczeniem nagród odbyło się 11 czerwca 1999 r. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrekcję MBP i prywatnego sponsora. Wydawnictwami albumowymi nagrodzono także projekty Agaty Tabor, Krzysztofa Łozowskiego i Adama Hyzińskiego. Wyróżniono ponadto panią Martę Dąbek, nauczycielkę ze Szkoły Podst. w Lgocie, za zainspirowanie uczniów do udziału w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, ufundowane przez księgarnię pana Andrzeja Jury. Wystawę pokonkursową wszystkich projektów można było podziwiać przez dłuższy czasw siedzibie biblioteki centralnej.

W bibliotece centralnej gościliśmy też prace plastyczne uczniów poszczególnych szkół, stanowiące efekt konkursów ogłaszanych przez nauczycieli plastyki. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy są zainteresowani prezentacją prac pokonkursowych na terenie biblioteki, proszeni są o wcześniejszy kontakt z koordynatorką imprez bibliotecznych - Gabrielą Marią Smółką - w celu ustalenia terminu tych ekspozycji oraz uwzględnienia ichw harmonogramie.


W lutym 1997 trzebińska biblioteka przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”. - organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Pile, pod honorowym patronatem znanej pisarki Ewy Nowackiej. Przy pomocy placówek bibliotecznych z Trzebini, Psar i Lgoty, szkół podstawowych z Trzebini i Bolęcina, jak również Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini, zebrano blisko 500 prac, napisanych prozą przez 49 uczestników konkursu. Mimo licznego udziału, nasi młodzi literaci nie odnieśli w tym konkursie znaczących sukcesów.

Jednak już w kwietniu tegoż roku biblioteka podjęła kolejny wysiłek, włączając się do II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. Zgromadziliśmy łącznie około 300 wierszy, autorstwa 36 poetów-amatorów z Trzebini i okolic. Tym razem nasza czytelniczka - Maria Adamska - otrzymała wyróżnienie II kategorii, poparte nagrodą pieniężną.

W latach 90. konkursy literackie organizowała również kierowniczka filii bibliotecznejnr 5 w Psarach (Iwona Grabowska) - na najlepsze opowiadanie o miłości (1990 r.-20 uczestników) oraz na najpiękniejszy wiersz o Psarach (1996 r. - zwyciężył Marcin Kowalik).

Na przełomie lat 2000-2001 Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini ogłosiła konkurs literacki pod hasłem „Twoja ocena XX wieku i wizja przyszłego stulecia”. W konkursie nie przewidziano ograniczeń wiekowych (mogły w nim wziąć udział także osoby dorosłe), a na łamach tygodnika regionalnego „Przełom” zostały opublikowane nagrodzone prace:Magdaleny Frączek,Piotra Żaka, Marty Czerwonki, Karola Poryczana, Barbary Lizoń, Marka Niechwiejna i Agnieszki Rozmus.

W maju i czerwcu 2005 kierowniczka filii bibliotecznej nr 3 w Młoszowej (Monika Rejdych) zorganizowała zmagania konkursowe pod hasłem „Bohaterowie baśni Andersena w wyobraźni dziecka” - obejmujące konkurs na najpiękniejszą lalkę teatralną, a także konkurs inscenizacji teatralnych według baśni Andersena. 6 czerwca 2005 r. nagrody wręczyła uczestnikom znana artystka estradowa, Anna Maria Jopek. Wkonkursie lalkowym przewidziano dwie kategorie wiekowe : dzieci od lat 6-10 oraz młodzież w wieku 11-14 lat. Wśród lalek wykonanych przez młodsze dzieci, najlepsze okazały się kukiełki ze szkół podstawowych w Młoszowej („Calineczka”) i Trzebini(S.P. nr 8 - lalki „Mała Syrenka” oraz „Królowa Śniegu”). Natomiast w starszej kategorii wiekowej za najładniejsze uznano kukiełki wykonane przez młodzież ze szkół podstawowych w Myślachowicach („Świniopas”), Płokach („Chiński cesarz”) i Gaju („Dziewczynkaz zapałkami”).


W styczniu 2005 r. został zorganizowany,przy współpracy z Radą Osiedla „Północ” (fundatorem nagród książkowych), konkurs „Boże Narodzenie - zwyczaje świąteczne”, pozwalający dzieciom i młodzieży na wykazanie się znajomością świątecznych tradycji w Polsce i na świecie. Zainicjowana z Radą Osiedla współpraca zaowocowała, jeszcze w maju tegoż roku, kolejnym wspólnym przedsięwzięciem - organizowanym w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Jesteś tutaj: Start Konkursy