Inne

Wykłady, prelekcje, gawędy historyczne

Do roku 1995 trzebińska biblioteka nie organizowała imprez dla większej liczby uczestników (z powodu trudności lokalowych). Jednak na spotkania w mniejszym gronie (10-15 osób) wystarczyła wydzielona część Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i tam właśnie udało się zorganizować cykl spotkań o charakterze wspomnieniowym, z udziałem starszych mieszkańców gminy, pamiętających jeszcze przedwojenny obraz Trzebini.

Gośćmi biblioteki byli: Rudolfina Kuziela, Franciszek Mazur, Adolf Borguś, Andrzej Dadak i Stefan Jentys. Prelekcję o historii Młoszowej poprowadził Jerzy Jura (nauczyciel). Wspomniany tu cykl spotkań powiązany był ściśle z prowadzoną przez bibliotekę zbiórką wszelkiego rodzaju dokumentów - w tym również o charakterze wspomnieniowym - dotyczących historii naszego miasta. Zgromadzone materiały udostępniono później krakowskim naukowcom, opracowującym monografię gminy Trzebinia. Historyczna pasja nieodżałowanej pamięci Andrzeja Dadaka - pozwalająca w interesujący dla słuchacza sposób przekazać fakty historyczne - spowodowała, że spotkania z jego udziałem przybrały formę cykliczną i miały bardzo różnorodną tematykę (m.in. „Po 123 latach niewoli”, „Pisarze i poeci - dziwacy czy geniusze?”, „Florkiewiczowie i Potoccy”, „Rola Potockich dla rozwoju kultury w Trzebini na przełomie XIX i XX w.”, „Słowo o Marszałku Piłsudskim”). Spotkania z panem Dadakiem odbywały się zarówno w bibliotece centralnej, jak i na terenie filii bibliotecznych w Psarach i Młoszowej.

Do ciekawszych prelekcji historycznych należy również zaliczyć gawędę Juliusza Sienkiewicza, poświęconą jego sławnemu dziadowi - Henrykowi Sienkiewiczowi. Spotkanie z Juliuszem Sienkiewiczem odbyło się w dniu 14 czerwca 1996 roku, na terenie biblioteki w Młoszowej. Niezwykle ciekawa gawęda wnuka pisarza była przeplatana recytacjami fragmentów „Trylogii”. Imprezie towarzyszyła wystawa książek i ilustracji, zorganizowana przez koleżankę Monikę Wołoch, kierowniczkę młoszowskiej filii. Wśród prelekcji historycznych, organizowanych przez bibliotekę, należy też wymienić wykład Adama Łukowicza p.t. „Wielkość i upadek Konstytucji 3 Maja” (w dniu 3 maja 2000 r. - Sala Prelekcyjna MBP) oraz gawędy historyczne Władysława Szeląga, Prezesa Towarzystwa historycznego im. Szembeków(Młoszowa i Trzebinia 1999) Zupełnie odmiennym rodzajem prelekcji było - zorganizowane w 2000 roku, przez kierowniczkę filii bibliotecznej nr 3 w Młoszowej - spotkanie z Justyną Pudełko, lekarzem dermatologiem, które miało formę pogadanki o przyczynach nasilania się alergii u dzieci i dorosłych.

Pokazy zastosowania Internetu

Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły się organizowane przez bibliotekę, w latach 1997-1999, pokazy zastosowania Internetu w pracy nauce i życiu codziennym (w ramach BiblioNetiEduNet). Biblioteka nie dysponowała jeszcze wówczas odpowiednią ilością sprzętu komputerowego, nie mówiąc już wprowadzonym dużo później stałym, bezpłatnym dostępie do Internetu. W tym okresie nawet kilkudniowy bezpłatny dostęp do sieci - na sprzęcie użyczonym przez lokalne firmy komputerowe - budził emocje wśród najmłodszych użytkowników biblioteki. Dodatkowym atutem tych imprez była nauka obsługi przeglądarek i stron WWW, pokaz obsługi programu „Pajączek”, a także prelekcje Bogdana Misia dla uczniów („Fascynujący świat komputerów”) i nauczycieli („Wirtualna rzeczywistość”). Witryna internetowa naszej biblioteki znalazła uznanie w oczach tego znanego autora, podobnie zresztą jak sama idea pokazów internetowych - o czym wkrótce można się było przekonać na łamach „Wiedzy i Życia” oraz czasopisma „Internet”, gdzie zamieszczono krótkie wzmianki na wspomniany temat.

13 czerwca 1998 roku, właśnie podczas pokazu internetowego, odwiedził Miejską Bibliotekę Publiczną Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźctwie, Ryszard Kaczorowski, który wpisał do kroniki biblioteki następujące słowa:

Z największym zainteresowaniem zwiedzałem zbiory Biblioteki, rozmieszczone bardzo gustownie i w sposób ułatwiający korzystanie z nich Czytelnikom. Tłumne korzystanie z „Internetu” świadczy o tym, że mieszkańcy Trzebini włączeni są w najnowocześniejsze sposoby korzystania z wiedzy o świecie. Z najlepszymi życzeniami dalszej służby obywatelskiej w szerzeniu nauki i zwyczaju pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Ryszard Kaczorowski

Imprezy świąteczno-noworoczne

Do imprez świąteczno-noworocznych należy zaliczyć, organizowane na terenie Trzebini i Młoszowej, spotkania dzieci ze Świętym Mikołajem - zawsze wzbudzające zainteresowanie najmłodszych dzieci - a także przedstawienia jasełkowe. Do tych ostatnich należy niewątpliwie „Szopka Betlejemska” w wykonaniu zespołu ludowego „Płocanki”, kierowanego przez Krystiana Palucha. Szopkę zaprezentowano w trzebińskiej bibliotecednia 10 stycznia 2000 r., a towarzyszyły jej piękne polskie kolędy (w wykonaniu członków zespołu).

W cztery lata później (styczeń 2004 r.), tradycyjne „jasełka” zaprezentowała również naszym czytelnikom młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sierszy. Młodzież została przygotowana do występu przez nauczycielkę tejże szkoły - Martę Gawor.

Jesteś tutaj: Start Inne