Głośne czytanie

Głośne czytanie jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży - rozwija pamięć i wyobraźnię, wpływa na zasób słownictwa, kształci rozumienie poszczególnych zdań ( a następnie całego tekstu ) pozwala na zdobywanie wiedzy o świecie, oddziałuje na kształtowanie się poglądów i sposobów postępowania, a przede wszystkim kształtuje zainteresowania i nawyk czytania.

Biorąc pod uwagę korzyści wypływające z głośnego czytania, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini chętnie włączyła się w ogólnopolską kampanię „Cała Polska Czyta dzieciom”. Początkowo angażowaliśmy się w tę akcję w sposób nieoficjalny, ale od roku 2005 oficjalnie zarejestrowaliśmy - na stronach internetowych kampanii - naszych koordynatorów: Gabrielę Marię Smółkę ( Trzebinia, placówka centralna ) i Monikę Rejdych ( Młoszowa, filia biblioteczna nr 3 ).

Po raz pierwszy głośne czytanie dla dzieci zorganizowano w Sali Prelekcyjnej MBP jeszcze w 2003 roku. Odbiorcami były grupy przedszkolne dzieci 5-6 letnich ( ogółem 120 osób ), zaś czytającymi byli aktorzy Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina - Grażyna i Dariusz Czajkowscy, którzy czytane teksty przeplatali pytaniami konkursowymi. Odpowiedzi na te pytania wymagały od dzieci uważnego słuchania tekstów.

Kolejne spotkanie , pod hasłem „Wszyscy czytają dzieciom - nawet czarownice”, zorganizowano w trzebińskiej bibliotece 28 maja 2004 r. Uczestnikami było 85 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini. Ucharakteryzowana na czarownicę pracownica biblioteki czytała zebranym fragmenty książek Otfrieda Preusslera, Vaclava Ctvrtka i Beaty Ostrowickiej. Lekturze towarzyszyły pytania konkursowe, a poprawne odpowiedzi były premiowane nagrodami.

11 lutego 2005 odbyła się impreza pod hasłem „Trzebinia czyta dzieciom”, zorganizowana przy współpracy z Radą Osiedla „Północ” w Trzebini - która ufundowała książki dla młodych mieszkańców osiedla, wykazujących się dobrą znajomością czytanych przez bibliotekarki tekstów: Kornela Makuszyńskiego, René Gościnnego, Otfrielda Preusslera i Alfreda Szklarskiego. Pracownicy biblioteki zadbali o oryginalną scenografię, a upominki książkowe wręczył uczestnikom spotkania Przewodniczący Rady Osiedla „Północ”. Uśmiechnięte buzie opuszczających salę młodych czytelników - z których każdy trzymał w dłoni książkę - świadczyły najlepiej o tym, że impreza była udana.

Formalny akces biblioteki do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” pozwolił naszej instytucji na korzystanie z materiałów zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej kampanii oraz umożliwił sprowadzenie na teren gminy znanych polskich artystów, zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Młode pokolenie miało okazję posłuchać znanych tekstów literackich w interpretacji Macieja Stuhra ( Trzebinia, maj 2005 ) i Anny Marii Jopek ( Młoszowa, czerwiec 2005 ).

Miejska Biblioteka Publiczna im. A Asnyka w Trzebini chętnie podejmuje współpracę z innymi instytucjami promującymi akcje czytelnicze - czego wymiernym dowodem jest fakt, że przedstawicielka naszej placówki ( Gabriela Maria Smółka ) zasiadała w jury powiatowego konkursu pięknego czytania, który wiosną 2005 r. organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini.

Instytucje kulturalne i oświatowe,
które są chętne do współpracy w ramach akcji
„Cała Polska Czyta dzieciom”,
prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami.

Jesteś tutaj: Start Głośne czytanie