KSIĄŻKA "SOLIDARNOŚĆ W TRZEBINI - POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ"

Książka pt. „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” powstała na podstawie wspomnień, dokumentów i fotografii udostępnionych przez działaczy „Solidarności” oraz materiałów archiwalnych pozyskanych z: Archiwum Zarządu NSZZ ”Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego „Sowiniec” oraz Czytelni Akt Jawnych Instytutu Pamięci Narodowej.

Inicjatywa spisania dziejów NSZZ „Solidarność” w Trzebini wyszła od Tadeusza Adamczaka ze Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”. Idea ta natychmiast zyskała poparcie Dyrekcji i Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka  w Trzebini.

Zamiarem autorów było aby niniejsze opracowanie przybliżało trzebińskiej młodzieży ten niełatwy okres w historii Polski. Dlatego też niektóre zagadnienia ukazano w nieco szerszym aspekcie. Tekst publikacji opracował Komitet redakcyjny w składzie: Jolanta Piskorz(redaktor naczelny), Tadeusz Adamczak, Andrzej Kostka, Barbara Sokołowska-Kurek. Okładkę zaprojektował Krzysztof Kudaciak, a wydawcą było Wydawnictwo PROMO.

Wiele „białych plam” udało się zapełnić dzięki dokumentom zgromadzonym na stronach internetowych „Encyklopedii Solidarności” (np. Wspomnienia Józefa Patyny), „Wszechnicy Solidarności”(np. dokumenty z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ ”Solidarność”), a także Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie (dane liczbowe).  

Autorzy mają świadomość, że nie udało się dotrzeć do wszystkich osób i źródeł. Jeśli więc ktoś mógłby uzupełnić historię trzebińskich struktur „Solidarności” o nowe fakty, prosimy o podzielenie się tą wiedzą z zespołem redakcyjnym.

Promocja książki „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” odbędzie się w dniu 7 września 2017 r, o godz. 17.00, w Dworze Zieleniewskich w Trzebini.Jesteś tutaj: Start Galeria 2017 Różne KSIĄŻKA "SOLIDARNOŚĆ W TRZEBINI - POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ"