GRATULACJE DLA HONOROWEGO OBYWATELA TRZEBINI ANDRZEJA KOSTKI

Doceniając pełną zaangażowania pracę, mającą na celu upowszechnienie historii lokalnej, składamy Panu wyrazy uznania, jednocześnie dziękując za dotychczasową wieloletnią współpracę z  Miejską  Biblioteką  Publiczną  im. Adama Asnyka w Trzebini. Jest Pan  dla  naszej Biblioteki Przyjacielem, na którym zawsze można  polegać, a nasze wspólne dokonania pozwalają nam żywić nadzieję na dalszą  owocną współpracę, która zostanie zapisana na kartach historii.
Pana postawa i zaangażowanie w edukację historyczną pomogły wielu użytkownikom naszej Książnicy w poznaniu historii Trzebini  i jej mieszkańców, a także w upamiętnieniu kultury Żydów trzebińskich.

Prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych gratulacji z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Trzebini.

Z życzeniami zdrowia i wszelkiej  pomyślności oraz niespożytych sił do dalszej pracy dla dobra lokalnej społeczności                                                                
                                        Dyrekcja i Pracownicy MBP w Trzebini

Jesteś tutaj: Start Galeria 2017 Różne GRATULACJE DLA HONOROWEGO OBYWATELA TRZEBINI ANDRZEJA KOSTKI